Home Næringsliv Bedrifter Vedlikehold av lindelabyrinten på Gulskogen gård

Vedlikehold av lindelabyrinten på Gulskogen gård

0
Vedlikehold av lindelabyrinten på Gulskogen gård

Forberedelsene til våren er i gang i den vakre lindelabyrinten ved Gulskogen gård.

Alle skudd på lindetrærne i labyrinten ved museumsanlegget i Nedre Eikervei kuttes tilbake for å opprettholde kollingen på de vakre trærne i hagefeltet mot øst.

Vegetasjonslabyrint

Vedlikeholdet av de kollede lindetrærne i hageanlegget på Gulskogen ivaretas av profesjonelle. Det møysommelige arbeidet med å beskjære alle lindetrærne i labyrinten, blir foretatt av travle anleggsgartnere fra Steen og Lund.

Knutekollet tre

Å bygge opp ett kollet tre tar tid, et knutekollet tre er kuttet tilbake og bygget opp til en avrundet fasong alt fra ung alder.

Mesteparten av hagefeltet mot øst opptas av labyrinten av kollede lindetrær. Den flotte formasjonen danner et stort rektangel på 80 x 25 meter mellom veien og naboeiendommen. Innvendig består labyrinten av en buktende vei, som med sine blindveier, utgjør en imponerende spaservei fra inngang til utgang.

Lystgårdsanlegg langs drammenselva

Gulskogen gård var opprinnelig en bondegård. Den staselige gården med driftsbygninger og våningshus var i Arbo slektens eie fra 1793, frem til gården ble del av Stiftelsen Drammen Museum i 1996.

Hovedbygningen ble i 1794 ombygd fra tømmerhus til en klassisistisk landvilla. Det ble da plantet frukttrær på eiendommen.

Hageanlegg i barokktradisjon

Gulskogen have ble anlagt rundt 1804. Det ble plantet trær på gårdens nedre jorder på flaten mot drammenselva, og hagen ble opparbeidet til en 30 mål stor landskapspark. Den var sterkt inspirert av den franske barokkhagetradisjonen, med lysthus, løvsaler og labyrinter.

Hageanlegget innbefattet en nøttelund, dammer, og prydparterrer. Anlegget er i dag en av landets best bevarte hager, med en utstrekning som fortsatt er intakt.

Imponerende lindeallé

Den vakre lindealleen er hele 265 meter lang. Alléen går parallelt med veiene lengdeveis, og danner samtidig den vakre hagens avgrensning mot det nederste området i hellingen mot elvebredden.

Steen & Lund AS

Anleggsgartnermester bedriften har hele østlandet som arbeidsområde, og har vegvesen, offentlige institusjoner, kommune og private som oppdragsgivere. De arbeider på Gulskogen gård på oppdrag fra Drammen Museum.

Steen & Lund er en av regionens største innen faget, og har lang erfaring i å skape levende utemiljøer. Firmaet ble stiftet 1 januar 2002 og er en videreføring av Steen & Thorvaldsen Drammen as, som ble stiftet i 1981.