Home Drammen Slippen bygde pionêrbåt

Slippen bygde pionêrbåt

0
Slippen bygde pionêrbåt
M/S Dyvi Atlantic på prøveseiling i Drammensfjorden.

Visste du at Drammen Slip & Verksted bygde verdens første oversjøiske bilbåt? Tidlig i 1965 forlot skipet Drammensfjorden – og kom aldri tilbake.

M/S Dyvi Atlantic ble overlevert fra Drammen Slip & Verksted til skipsreder Jan Erik Dyvi i begynnelsen av 1965. Skipet var 150 meter langt og 21 meter bredt. Større fartøy kunne knapt bygges i Drammen. Kapasiteten var 1250 VW bobler og VW busser over sju dekk.

Skipet ble tegnet i samarbeid med Dyvi, som hadde sikret seg en god kontrakt med Volkswagens shippingdivisjon. Oppdraget var å la skipet gå i skytteltrafikk med biler mellom Vest-Tyskland og østkysten av USA. Dyvi var allerede pionêr i tilsvarende nærtrafikk mellom England og kontinentet, basert på prinsippet om at bilene kjøres på egne hjul inn og ut av båten. På engelsk: Roll on – roll of.

Den aller første i sitt slag
Drammen Slip & Verksted fikk i oppdrag å håndtere skipsrederens neste pionerprosjekt, nemlig verdens første oversjøiske bilbåt. Fabrikknye biler i langtrafikk ble inntil da fraktet med stykkgodsskip eller bulkskip. Hver enkelt bil måtte lastes og losses med kran. Med bilbåt forstås en «Pure Car Carrierer» (PCC) – et skip som har visse likheter med ei bilferje. Forskjellen er at i bilbåten fraktes det biler på alle dekk – ikke bare ett eller to. Bilene kjøres inn og ut av båten av et arbeidslag i havnene. Med mange sjåfører går både lasting og lossing mye raskere enn å bruke kran.

Det finurlige er, sett i ettertid, at Drammen ble Norges viktigste havn for oversjøiske bilbåter. All biltransport til Skandinavia, fra Asia og USA – hadde Drammen som anløpshavn. Etter årtusenskiftet har havna vært preget av linjetrafikk med mindre bilbåter mellom kontinentet og Drammen.

Men en ting er sikkert – den bilbåten som ble bygd i Drammen – den kom aldri til Drammen med biler.