Home Kultur/idrett Lokalhistorie Rebbansbakken: Travel gammel kirkevei

Rebbansbakken: Travel gammel kirkevei

0
Rebbansbakken: Travel gammel kirkevei

Rebbansbakken på Bragernes ble stadfestet som gatenavn tilbake i 1898, og inngikk i en travel allfarvei til og fra Lier.

Gaten starter ved Børresens skole, og går som en forlengelse av Strømsgata via Hans Hansens vei og videre opp til Sanatorieveien.

Gammel kirkevei

Veien var fra gammelt av en av de viktigste ferdselsårene fra overfartsstedet Liersund på den nordlige siden av Drammenselva. Fra middelalderen av, bar Øvre Sund nemlig navnet Liersund. Allfarveien gikk herfra, opp Rebbansbakken og over skogen ned til Lier.

Kjært barn, mange navn

Det finnes fortsatt spor etter veien flere steder over til Lier. Den nevnes første gang kort etter 1700, og navnet ble på hele 1700-tallet og begynnelsen av 1800-årene skrevet dels Ribansbakken dels Ridebansbakken. Gaten førte trolig opp til Drammen bys første ridebane, som skal ha blitt anlagt øverst i Rebbansbakken tidlig i 1760-årene, derav navnet.

Også andre teorier om navnets opprinnelse har vært lansert, deriblant en forvanskning av Reperbanebakken eller Ribbangjebakken (jordrygg eller ribbe)

Kilde: Drammen Byleksikon