Home Drammen Med kroppen som motiv

Med kroppen som motiv

0
Med kroppen som motiv

Lyden av kjappe streker som risses i djerve linjer mot tegneblokken. Det er det eneste som høres i salen på Drammens Museum, når 25 krokitegnere er samlet i hovedbygningen for å tegne etter levende modell.

Konsentrerte blikk, opp på modellen, ned mot arket. Den konsise overføringen fra synsopplevelsen av aktmodellens posisjon, via hånden og ned på arket. Store flater, hovedformer som skapes, linjer som etter hvert går sammen og danner et visuelt hele.

Så går ringesignalet, og modellen slipper seg løs fra sin låste posisjon. Rommet fylles igjen av lyd, tegnerne puster ut, flytter litt på seg i stolene, ark rives resolutt av blokken. Skisser legges bort, og det letes frem nye rene ark. Klar for neste posisjon!

Krokitegning

Kroki som tegneform henspiller på det intuitive, det umiddelbare. Modellen skifter jevnlig positur, slik at det stadig skjer noe nytt. Den frigjørende tegneteknikken øver opp akttagelsesevnen, og gir god trening i å ta raske beslutninger. Det er snakk om å gjengi et hovedinntrykk, en sanselig formidling av kroppens store linjer. Redskap er blyant, flatt kritt, pensel eller tusj.

Modellen står i samme posisjon fra 2 til 10 minutter, dermed blir tegneren tvunget til å skape hurtige strøk uten for mye dveling. Dette trener opp evnen til å se proporsjoner og formidle kroppens linjer i ulike stillinger.

Skjerper sansene

Vanja Madsen trives veldig godt med å delta på Drammen Kunstforenings krokitegning.

–Når vi starter hurtigtegningskvelden her, er oppvarmingsposisjonene ofte på bare 1 min. De korte øktene strammer oss opp, får oss i gang. Det skjerper sansene, og gir bare rom for skisseaktige hovedspor, raske tilnærminger gjennom grove utkast. Det er svært forskjellig hvor lang tid man foretrekker når en tegner kroki, selv liker jeg disse raske skiftene uten for mye detaljrikdom, sier Vanja.

Den spennende menneskekroppen

Menneskekroppen som motiv er alltid inspirerende og utfordrende. Krokitegning gir trening i å tenke modellert form, i det å skape en illusjon av dybde og tredimensjonalitet i fremstillingen. Mange kunstnere inspireres også av den kreative utvekslingen som ligger i det tillitsforholdet som finnes i det å tegne etter en akt modell som er fysisk tilstede i rommet.

Tegnegym i regi av Drammen Kunstforening

–Det er veldig morsomt at det er såpass stor spredning i både kjønn og alder på våre arrangementer. Vi er nå i gang med en rekke på 10 krokikvelder, som gir en verdifull mulighet for å trene opp tegneferdigheter. Kveldene er åpne for alle, og gir kreativt påfyll for både skolerte kunstnere og de som tegner på hobbybasis. Vi får gode tilbakemeldinger både på modellene våre, og det at vi gjennomfører kroki med kort tegnetid, forteller styremedlem i Drammen Kunstforening, Eva Rydhagen.

Aktiv kunstforening

Drammen Kunstforening har et aktivt og godt miljø, med mange flinke tegnere. Foreningen ble stiftet i 1867 for å fremme kunstinteressen blant drammenserne, og teller 245 medlemmer. Aktiviteten fordeler seg på utstillinger av tidens kunst, filmkveld, holde kunstlotteri.

Kunstforeningen har egne tilbud relatert til kunst. Foreningen kuraterer en utstilling i året som stilles ut på Drammens Museum. I år vil de ta for seg Odd Nerdrums grafikk.