Home Drammen Karin Pihl: Bypatriot av rang

Karin Pihl: Bypatriot av rang

0
Karin Pihl: Bypatriot av rang

Om du har den minste interesse for lokalhistorie, er Karin Pihls samlinger noe du raskt stifter bekjentskap med.

Gjennom sitt enestående engasjement for Drammen by, samlet den produktive patrioten en imponerende samling fotografier, tegninger og notater fra byen vår.

Karin Pihl og ordfører Turid Wickstrand Iversen ved ”Karins pil” ved Gropa. Piletreet ble plantet i 1990 som en takk fra Rundtom Drammen, for hennes uvurderlige innsats for å spre kunnskap og engasjement rundt Drammen bys historie. Foto/forsidefoto: Ragnar Otto Iversen, Fremtiden. Gjengitt med tillatelse fra Eiker Arkiv.

Karin Pihls byhistoriske materiale oppbevares ved Drammen byarkiv, og er gjort tilgjengelig via den nasjonale søketjenesten arkivportalen.no.

Oppvekst på Bragernes

Skisse over Albumsgate 4

Karin Pihl ble født Karin Danielsen i Drammen i 1918, som datter av trelasthandler Bjarne Danielsen og hans kone Annie. Familien bodde på Kjøsterud, inntil de flyttet til Albumsgate 4. Her vokste Karin opp, for så å gå på Drammens offentlige høiere Almenskole.

 

I 1936 dro Karin til Oslo og startet på begynnerkurs på tegnelinjen ved Kunst og Håndverksskolen. Her fullførte hun tre år på bygningsfag.

Deretter bar det ut i verden for den unge nyutdannede arkitekten. Karin begynte på teknisk høyskole i Stuttgart, Tyskland. Hun vendte imidlertid hjem igjen til Norge etter hvert som den tiltagende krigen gjorde at det kjentes stadig mer utrykt å bli værende.

Lang karriere på byplankontoret

Vi har vært på Drammen Byarkiv på Gamle Kirkeplass, og med egne øyne fått se det omfattende arkivmaterialet som oppbevares her etter Karin Pihls virke. Arkivar Torjus Moland, har hatt oppgaven med å sortere det allsidige materialet.

Karin begynte å arbeide som tegneassistent på byplankontoret i Drammen Kommune, hvor hun fortsatte å jobbe hele sitt yrkesaktive liv. Hun hadde et par avbrekk, hvor hun arbeidet ved regionplankomiteen i Oslo.

–Karin Pihl bidro med viktige verk i sin tid ved kommunen vår. Hun tegnet store kart, og var viktig i utarbeidelsen av Generalplan for Drammen, forteller Moland.

Et produktivt yrkesliv

Arkitekten dokumenterte den historiske bygningsmessige fortetningen i byen, og tegnet

Mot Strømsø kirke

kart fra tider helt tilbake til 800-tallet. Karins kart over vikingtidens Brakanes, med sine enkle inntegninger, viser den spede begynnelsen til det vi i dag kjenner som en pulserende og berikende by. Senere kom nøye nedtegninger av gårder, fergesteder, naust, stier, bekker og myrer, som etter hvert ble erstattet av tegninger av Drammens kompliserte nettverk av gater og kvartaler.

Arkitekten Karin Pihl var en allsidig og kreativ kvinne. Hun var delaktig i utviklingen av byvåpen, og arbeidet lenge med registrering av gamle byseil. Vi kan også se en av hennes skulpturer ”Laks i garn” vakkert plassert ved Drammenselva.

Gift med Per Pihl

Per Pihl tiltrådte som reguleringssjef ved Drammen Kommune i 1946. Karin og Per giftet seg tidlig på 1970-tallet, og delte sitt brennende engasjement for Drammen by. Per var tilflytter til byen. Men han var likevel, som Karin, svært opptatt av lokalhistorie. De fikk nær 10 år sammen, og deres arbeidsfellesskap har satt sine spor etter seg i byen vår.

En dedikert historie nedtegner

–Det var nok ganske så sømløse overganger mellom Karins arbeidsliv og privatliv. Hun hentet fortellinger, og lokalhistoriske skatter hvor enn hun gikk, forteller arkivar Moland.

–Hennes arbeider har fått stor betydning. Hun gikk nært på kilden, i sin lokalhistoriske forskning om byen vår og menneskene som bodde og levde i den. Hun kunne stadig vekk observeres gatelangs enten på sykkel eller til fots. Alltid på jakt etter stadig flere historier, flere sammenhenger, flere overganger fra en tid til den neste.

Syv hyllemeter med historie

Det er derfor et betydelig arkivmateriale som er bevart etter Karin Pihls omfattende virke i Drammen. Hennes lokalhistoriske kapasitet var enorm, og den fascinerende samlingen etter henne innbefatter fotografier, tegninger, avisutklipp og en uendelig mengde notater. Hun dokumenterte steder, kvartaler, gater, eiendommer, og kirkeklokker. I tillegg til notater om innbyggere, da både kjente og ukjente personer. Hun var svært opptatt av de mange byoriginalene, samtidig som hun samlet mye informasjon om offentlige personligheter som den anerkjente drammensforfatteren Hanna Winsnes.

Tilgjengelig arkiv

Alt materiale fra samlingen hennes var i privat eie. De ble funnet i gamle esker, og generøst lånt ut til oss for arkivering og digitalisering.

–Karin opprettet kontinuerlig nye arkivmapper. Hun hadde orden i sysakene sine, Karin. Selv om hun nok kunne ha en noe assosiativ arkiveringspraksis til tider, ler arkivaren.

–Jeg måtte klø meg litt i hodet og legge godviljen til for å forstå sammenhengen mellom pissoarer i Drammen og Napoleon. De har havnet i samme mappe! Visst har begge fransk opprinnelse, men likevel, humrer han.

En arkivars store drøm

 –Det er av stor betydning at arven etter Karin Pihl er gjort tilgjengelig for oss alle. I mitt daglige virke ved Drammen Byarkiv, kommer jeg stadig i kontakt med personer som er på let etter informasjon om Drammen by eller mennesker som har levd her.

Litt sånn ”ja, og jeg tror at den gamle mormoren hans drev et bakeri i enden av gaten der det tidligere lå et snekkerverksted”. Plutselig kan jeg kjenne igjen en liten strofe av noe i historien der, så er det å bla seg gjennom noen esker i arkivet etter Karin. Og sannelig, der har hun jammen meg notert seg en historie, om nettopp denne gamle damen. Da er det morsomt å være arkivar, utbryter Torjus.

–Det grundige materialet hennes gir oss så mye informasjon. Det er helt fantastisk hvor mye en kan nøste seg frem til ved å titte i hennes notater.

Sterk stemme for bevaring

Karin Pihl var godt kjent med Drammen by, og hadde sterke meninger rundt bevaring av byens arkitektoniske særpreg. Hun kunne bli riktig så oppgitt om historiske bygninger ble revet eller bygget om på smakløst vis.

Også på sine senere dager var Karin Pihl levende opptatt av å hente inn og videreformidle historiske anliggender fra Drammen. I denne fasen produserte hun 25 artikler og flere særtrykk om Bragernesåsen, Byparken, Rådhuset osv.

Karin Pihl gikk bort i 1993, og har blitt behørig berømmet for sitt viktige historiske arbeid, også mens hun levde.