Home Drammen Herman Wildenvey på hjemmebane

Herman Wildenvey på hjemmebane

0
Herman Wildenvey på hjemmebane
Ragge Strand, Digitalarkivet

Rolf Bergersen tar i kveld for seg et utvalg av Herman Wildenveys diktning.

Bergersen vil fortelle om forfatterens liv, hans lyriske og poetiske utgivelser, samt hans nære tilknytning til hjemtraktene Portåsen og Solbergelva. Wildenvey fikk publisert sine aller første dikt i Drammens Blad.

Bergersen er en habil kjenner av Wildenveys dikting. I kveld er han på Solberg Spinderi for å tolke Wildenveys dikt.

Den tidligere ordføreren i Nedre Eiker kan ikke få lovprist nærområdet sitt i Solbergelva nok. Med så vakker natur rett utenfor stuedøra, kan han godt relatere seg til Wildenveys prosa, ofte inspirert av naturopplevelser fra barndommen i Portåsen.

Skrivetalent i utvikling

Herman Wildenvey ble født på husmannsplassen Smedjordet i Mjøndalen 20. juli 1885, og hans barndomsår på nabogården Portåsen ble preget av at han bodde i et kristent hjem. Den unge gutten gikk på Buskerud Amtskole, hvor han publiserte artikler og redigerte Amtskoletidende. Her fikk han utviklet sitt skrivetalent, godt hjulpet av bestyrer Færden. Herman startet på middelskole i Hokksund og fullførte den i Kristiania.

Fikk sine første utgivelser i Drammens Blad

I 1902 hadde Herman Theodor Portaas sommerjobb i avisen Drammens Blad. Her utførte han både redaksjonelt arbeid, korrekturlesing og forefallende arbeid i setteriet.

I tillegg fikk han etterhvert trykt noen av sine dikt i avisen. Herman hadde imidlertid flere på lager. Aviseieren, boktrykker Warhuus, likte arbeidet til den unge dikteren, og idéen om å samle dem i et eget hefte var skapt. Diktsamlingen ble på 63 sider, og fikk tittelen ”Campanula” (Blåklokke). Heftet ble gitt ut på L. E. Tvedtes Forlag i Kristiania.

Dramatisk Amerikaseilas

Dikterspiren var skolelei, og dro som 19åring til Amerika for å besøke en onkel. Han gikk som en av 795 mennesker om bord på det store emigrantskipet ”DS Norge” med kurs for Amerika i 1904. Men skipet forliste etter grunnstøting utenfor Skottland. Herman drev rundt i en livbåt i tre dager, før han som en av 149 overlevende ble reddet over i en liten fiskebåt. Han skrev senere om denne opplevelsen.

Hjemkomst og navneskifte

Etter tre år i Amerika var Herman Theodor Portaas tilbake i hjemlandet. Herman var sterkt influert av naturen, og de lekne assosiasjonene til lyden fra Veia bekkefarets vandring ved Portåsen gav ham idéen om å ta etternavnet Wildenvey. Dikteren mente at bekkens klukkende lyd ”vil-den vei” gav et godt lyrisk bilde av ham selv.

Suksessfull debut

Med seg i bagasjen fra utlandet hadde Herman en bunke dikt, som han finpusset og debuterte med på Nordiske Forlag i 1907. Han gjorde stor suksess i kulturkretser med diktsamlingen ”Nyinger”. Poesien hans slo svært godt an blant all opplagslitteraturen. Han ble kjent for sitt muntre og klangrike ordvalg med en særpreget slyngende musikalitet. Det gav opphav til utallige komposisjoner med tekst fra hans diktninger. Både klassiske komponister og populærkomponister har latt seg inspirere av den lystige rimsmeden. Med sine muntre ordvalg siteres ofte Wildenvey i sosiale lag, men det hevdes også at det finnes en alvorspreget dybde i hans lyriske tekster.

Ragge Strand, Digitalarkivet

En produktiv mann

Herman Wildenvey gav ut 44 verker. Det innbefattet 22 diktsamlinger, flere noveller og romaner. Han leverte også et betydelig antall oversettinger av stort format. Dikterens siste verk, ”Soluret”, ble gitt ut i 1957. Han bodde i Stavern med sin kone Gisken frem til han døde høsten 1959.

Herman Wildenvey ble bisatt i Det nye krematorium i Oslo 1. november samme år. Hans grav ligger på Æreslunden på Vår Frelsers Gravlund i Oslo. Bysten på gravplassen er laget av vennen Ørnulf Bast.