Home Drammen Kjenner du Drammen kirke?

Kjenner du Drammen kirke?

0
Kjenner du Drammen kirke?

Ikke det? Kanskje ikke så rart. Den eneste kirke ved navn Drammen kirke ligger nemlig i Wisconsin, USA.

Drammen er et lite bygdesamfunn  i Eau Claire county i delstaten Wisconsin. Samfunnet ble skapt i annen halvdel av 1800-tallet av utvandrede drammensere.

Den 23. oktober 1873 innkalte Iver Amundsen til et åpent møte for lokalbefolkningen. Det var dette møtet som grunnla Drammen menighet, under navnet Beef River Congregation.

Bygde kirkehus i 1890
I 1890 satte tømrermester John Johnsen, Ole Moe og Helge Endresen i gang med kirkebyggprosjektet. Hver arbeidsfør mann i Drammen ga to arbeidsdager for å bryte stein til grunnmuren. Kirken ble bygget på dugnad, stokk for stokk.

Det ble ansatt en sogneprest, pastor Skar, med en lønn på 100 dollar i året. Ole Brager ble ansatt som kirkesanger, med lønn utbetalt i hvete.

Dagens kirkebygg stammer fra 1934, etter at den opprinnelige kirken brant ned til grunnen i desember 1933. Både menigheten og Drammen kirke er består fortsatt.

Kirkene (Den norske kirke) i Drammen (Norge) heter Bragernes, Åssiden, Strømsgodset, Strømsø og Tangen. Ingen hr fått navnet Drammen kirke.