Home Drammen Fylkeshusets spede begynnelse

Fylkeshusets spede begynnelse

0
Fylkeshusets spede begynnelse

En beskjeden start

Buskerud fylkeskommune ble etablert som begrep i 1919. Fylkesmannen flyttet da inn i Amtmand Bangs gate 8 i Drammen. Starten var beskjeden, ingen tvil om det! Kontorene til den lille fylkesadministrasjonen tok opp mindre plass i huset enn hva fylkesmannens boligdel gjorde.

Fylkesadministrasjon på Bragernes

Drammen er fylkeshovedstad i Buskerud, og dagens administrasjon trenger langt større lokaliteter. Fylkesadministrasjonen holder i dag hus på Bragernes. Etter et opphold i nytt funkisbygg ved Gamle Kirkeplass fra 1940, har dagens fylkesadministrasjon hatt plass i Haugesgate 89 siden 1975.

En rekke regionsfunksjoner

Buskerud fylkeskommune har naturlige regionsfunksjoner for fylket og distriktene rundt. Administrasjonen her driver både sykehus, helseinstitusjoner og videregående skoler. Videre tilrettelegger de den offentlig kommunikasjonen. I tillegg har de ansvar for kulturvern, og kulturliv, samtidig som de er tilknyttet næringsliv, kraftforsyning og miljø. Buskerud fylkesvåpen, med sitt motiv med den blå bjørnen på sølvbunn, spiller på de store skogene og den markante bergverksdriften i fylket.

Drammen – en travel kjøpstad og et naturlig midtpunkt

Drammen by ble grunnlagt den 19. juni 1811, da Bragernes og Strømsø ble slått sammen til en kjøpstad. Drammen var lenge eneste by i Buskerud, og fikk egen bankfilial allerede i 1823, som nummer to i landet. Med sin utstrakte industrivirksomhet og etablerte varebørs, dannet byen et naturlig midtpunkt for områdene rundt. Dette helt fra nordre Vestfold til opp i Hadelandsdistriktet. Importen og eksporten gjennom Drammens tollbod, har til tider betjent store deler av Østlandet, med forgreninger ut til resten av landet.