Home Drammen Blichsgate oppkalt etter legen som behandlet Norges første koleratilfelle

Blichsgate oppkalt etter legen som behandlet Norges første koleratilfelle

0
Blichsgate oppkalt etter legen som behandlet Norges første koleratilfelle

Blichsgate har navn etter drammenser og landfysikus Thomas Lauritz Christian Fredrik Blich (1810 – 1879).

Den etterhvert så internasjonalt anerkjente legen bodde på hjørnet av Blichsgate og Tollbodgaten.

Kilde: Terra Buskerud

Thomas Blich kom som nyutdannet fra Christiania til Drammen i 1832, da han bare var 22 år gammel. Han fungerte som assistent for korpslegen Johan Lauritz Storm, frem til han etter hvert overtok dennes praksis da den eldre legen døde av tyfoidfeber.

Landsfysikus i Buskerud amt

Blich hadde vitenskapelige ambisjoner, og ble lektor i medisin i 1857. Blich var landfysikus i Buskerud amt fra samme år, og ble etterhvert internasjonalt anerkjent som dyktig lege og forsker. Han praktiserte som lege i Drammen helt frem til han døde av alderdom som 69 åring.

Høyt dekorert lege

Blich var legevitenskapelig forfatter, og et vel ansett medlem av franske og svenske medisinske selskaper. Han ble dekorert og fikk diverse ærestitler. Han ble utnevnt til ridder av St. Olavs orden i 1876, «for fortjenstlig Lægevirksomhed». Den anerkjente mannen døde i Drammen i 1879, som Norges siste landfysikus.

Blich fikk Norges første koleratilfelle til behandling

Det var Thomas Blich som fikk Norges første koleratilfelle til behandling 16. september

Kilde: Norwegian portraits

1832. Losen Knut Jensen fra Tangen kom syk hjem fra Svelvik og døde dagen etter. Det var helt uventet at koleraens aller første angrep på Norge skulle slå til i Drammen. Mange hadde forutsett at det skulle skje i Finnmark via Russland. Men som den viktige havnebyen Drammen var, oppstod første utbrudd av epidemien nettopp her i byen. Restriksjoner for lossing var innført, men trolig spredte smitten seg gjennom smuglerkanalene som ble opprettet for å omgå de strenge bestemmelsene.

Lovbrytere, kakstryking og smittespredning

Den videre spredningen av sykdommen inn til Oslo, hadde sin selsomme ferd. En av Drammens store lovbrytere, fikk kakstryking som reaksjon i henhold til gjeldende tiders straffelovgivning. En vel ansett rakker og hans bøddelknekt ble tilkalt fra Christiania for å fullbyrde straffeutmålingen. Bøddelknekten foretok den offentlige piskingen, og med seg hjem til Oslo hadde han kolerasmitten han hadde pådratt seg gjennom oppdraget i Drammen.

Koleraen spredte seg og rammet spesielt mange i Vika-området. Nær 2500 mennesker døde i Oslo i løpet av kort tid.

Kolerabakterien avsløres

Først i 1884 ble kolerabakterien avslørt av den tyske medisinaldirektør og bakteriolog Robert Koch. Kloring av vannet ble innført som regel over hele Europa, med det resultat at koleraepidemien endelig ble slått tilbake i vår del av verden.

Kilde: Historieboka.no/Wikipedia