Home Kultur/idrett Lokalhistorie Autentiske sjøboder på Øvre Sund

Autentiske sjøboder på Øvre Sund

0
Autentiske sjøboder på Øvre Sund

Kulturmiljøet Øvre Sund har bevart sitt preg fra gammelt av, med sine autentiske gamle sjøboder og bryggefronter.

Viktig knutepunkt

På 1600 og 1700-tallet var det hundrevis av sjøboder i området langs Drammenselva. Den gamle kjøpstaden Bragernes var i sin tid et viktig knutepunkt med sine sjøboder langs elven og handelsgårder i gaten ovenfor. Det sydet av liv og rør langs bryggene her.

Ærverdige sjøboder

Den maritime bygningsmassen fra førindustrialiseringen ble liggende brakk på Øvre Sund, da det ble innført nye krav til kaianleggene. En brann i november 1838 ødela mange eiendommer, deriblant store sjøboder, brennevinsbrennerier og en tobakksfabrikk. Den store bybrannen i 1866 nådde heldigvis ikke så langt opp som Øvre Sund. Det gjenværende kulturmiljøet Øvre Sund er av de få bevarte av sitt slag.