Home Drammen 110 år med Papirbredden

110 år med Papirbredden

0
110 år med Papirbredden
Forenede Papirfabrikker i 1950-årene. Fyrhuset og pipa midt i anlegget er bevart.

Papirbredden Drammen kunnskapspark ble åpnet for ti år siden. Det er imidlertid 110 år siden at Haakon Kiærulf og Anders Emil Ryberg la grunnlaget for at navnet på kunnskapsparken ble Papirbredden.

I 1907 var det hektisk byggeaktivitet på tomta der kunnskapsparken står i dag. Noen rester etter den gamle bygningsmassen har fått stå i fred. Et godt eksempel er fyrhuset rett utenfor hovedinngangen – med tårnet for dampkjelene som et karakteristisk landemerke.

Fyrhuset på Forenede Papirfabrikker

Ekspanderte på Tandbergtomta
For 110 år siden ble tomta kalt for Tandbergtomta, etter trelasthandler Tandberg som hadde sitt opplag med trelast midt på Grønland. Kiærulf og Ryberg hadde drevet papirproduksjon på Gaasevadet ved Rundtom siden 1905. Bedriften opplevde gode tider og grunnleggerne ville ekspandere. Tomta på Gaasevadet var imidlertid altfor trang.

Tandbergtomta på Grønland lot seg kjøpe. Våren 1907 startet byggearbeidene for det som skulle bli verdens største produsent av papirkvaliteten greaseproof, på norsk bedre kjent som matpapir. Papirmaskinene var verdens største av sitt slag.

Navnet Papirbredden var omstridt, men historisk riktig.

Derfor heter det Union Brygge
Kiærulf & Ryberg registrerte selskapet Forenede Papirfabrikker, som betød at det var to fabrikker som skulle drives sammen. Den ene i Tollbugata, den andre på Grønland.

Treforedlingsbedriften Union Co. A/S, med hovedkontor i Oslo og største aktivitet i Skiensvassdraget, overtok alle aksjene i 1914. Navnet på fabrikken i Drammen forble det samme i 70 år, til tross for at den opprinnelige fabrikken i Tollbugata ble solgt til andre eiere under 1. verdenskrig.

Union-navnet blir synlig
I 1969 kjøpte Union nabobedriften Drammen Paper Mills (rett vest for Forende Papirfabrikker) og fra 1972 ble begge bedriftene drevet sammen under det nye navnet Union Drammen. Mange vil huske det store lysskiltet på taket av en av bygningene – som lyste iltert og neonblått mot Bragernes – «Union».

Fabrikken som ble reist av Kiærulf & Ryberg ble stanset i 1982, etter 74 års drift. Resten av Union Drammen ble stanset i januar 1989. Unions eget eiendomsselskap bearbeidet nye muligheter for bydelen gjennom mange år. Dette selskapet sto for de første fornyelsene av området.

Siden har halve Grønland blitt omtalt som «Union» – og derfor ble det naturlig med navn som Union Scene og Union Brygge.